Högre seminariet, Historia: Erik Lindberg presenterar boken Välfärdens vägar

Erik Lindberg presenterar sin nya bok Välfärdens vägar. Organiseringen av vägunderhållet i Sverige 1850-1944 (2022)