Högre seminariet, historia: Lisa-Maria Cambladh om Vem röjer väg? - Lag och praxis