Högre seminariet, historia: Dr Jakub Wysmułek från Polska vetenskapsakademien presenterar sin forskning om sociala hierarkier, stadsrum och etnoreligiösa uppdelningar i det tidigmoderna Lviv

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken sal Eng/22-1009 (samma byggnad som Humanistiska teatern)
  • Föreläsare: Dr Jakub Wysmułek från Polska vetenskapsakademien
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren och Dag Lindström
  • Seminarium