GaW-seminarium: GaW + HASP = ?

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Sal Eng1-1060
  • Föreläsare: Deltagare från GaW- och HASP-projektet (Hus och sociala praktiker i svenska städer 1650–1800)
  • Webbsida
  • Arrangör: Gender and work
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Deltagare från GaW- och HASP-projektet (Hus och sociala praktiker i svenska städer 1650–1800) diskuterar gemensamma frågor och möjligheter att dra nytta av varandras källor. Seminariet utgår från muntliga presentationer och är på svenska.