Högre seminariet, historia: Katarina Hedman presenterar sin avhandlingplan om utseendeekonomi