GaW-seminarium: Kvinnor som byggherrar i Stockholm

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken sal Eng/22-0025 (samma byggnad som Humanistiska teatern)
  • Föreläsare: Christopher Vainesworth (doktorand i konstvetenskap, Uppsala universitet)
  • Webbsida
  • Arrangör: Gender and work
  • Kontaktperson: Sofia Ling
  • Seminarium

Christopher Vainesworth lägger fram ett delkapitel i sin avhandling med titeln ”Byggnader för arbete: Salubodar”. Seminariedeltagare kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) från 16/11 för att rekvirera texten.