GaW-seminarium: Patrick Svensson, Tommy Lennartsson och Anna Westin om Marken, arbetet och arbetarna

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal Eng/1-1060
  • Föreläsare: Patrick Svensson, Tommy Lennartsson och Anna Westin, Institutionen för stad och land, SLU
  • Webbsida
  • Arrangör: Gender and work
  • Kontaktperson: Sofia Ling
  • Seminarium

Efter seminariet finns tid för frågor och diskussion

Patrick Svensson, Tommy Lennartsson och Anna Westin gör en muntlig presentation av sitt pågående projekt ”Människor i brytningstid – en svensk by under den agrara och industriella revolutionen”