Historiska institutionen

E-postadresser till Historiska institutionens

Prefekt: prefekt-hist@uu.se
Bitr prefekt: karin.jansson@hist.uu.se
Studierektor på grundnivå: studierektor-gu-hist@uu.se
Studierektor på avancerad nivå: studierektor-ma-hist@uu.se
Studierektor på forskarnivå: studierektor-fo-hist@uu.se
Fakultetens utbyteskoordinator: erasmus-hist@uu.se
Kursadministration: studera-hist@uu.se
Studenter med behov av särskilt pedagogiskt stöd, kontaktperson: lovisa.akerlind@uu.se
Ekonomiadministration: katarina.karlsson@uu.se ylva.mellin@uu.se
Personaladministration: ida.skeppstrom@uu.se
Samverkan: samverkan-hist@uu.se

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A,
Postadress: Box 628, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 1526, 018-471 1546
Fax: 018-471 1528
E-post: studera-hist@uu.se

Prefekt/motsv:

Bitr. prefekt :

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

Webmaster: