Historiska institutionen

E-postadresser till Historiska institutionens

Prefekt: prefekt@hist.uu.se
Stf prefekt: karin.jansson@hist.uu.se
Studierektor på grundnivå: studierektor-gu@hist.uu.se
Studierektor på avancerad nivå: studierektor-ma@hist.uu.se
Studierektor på forskarnivå: studierektor-fo@hist.uu.se
Fakultetens utbyteskoordinator: erasmus@hist.uu.se
Kursadministration: studera@hist.uu.se
Personaladministration: prefekt@hist.uu.se
Samverkan: samverkan@hist.uu.se

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A,
Postadress: Box 628, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 1526, 018-471 1546
Fax: 018-471 1528
E-post: studera@hist.uu.se

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Kursadministration:

Ekonomiadministration: