Forskningsbidrag från Riksbankens Jubileumsfond

29 May 2019

Sex forskare vid Uppsala universitet får medel från Riksbankens Jubileumsfonds utlysningar Mixade metoder respektive RJ Sabbatical.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beviljat 8 av 69 ansökningar inom utlysningen Mixade metoder respektive 18 av 52 ansökningar inom RJ Sabbatical, varav totalt 6 går till ansökningar från Uppsala universitet.

Med Mixade metoder vill RJ stödja forskare som utvecklar eller tillämpar nyskapande metoder. Satsningen syftar till att förbättra forskarnas möjligheter att bedöma och utnyttja de nya typer av data och metoder som digitaliseringen medför.

RJ Sabbatical syftar till att göra det möjligt för lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap att avsluta långt kommen forskning och för att skriva synteser.

Forskningsprojekt vid Uppsala universitet som får medel:

Utlysningen mixade metoder

  • Jakob Andersson, institutionen för lingvistik och filologi: Skriftlandskap (GLoW): Storskalig analys av kilskriftskorpusen (ca. 3400 fvt till 100 vt).
  • Michael Dunn, institutionen för lingvistik och filologi: Kulturell evolution av texter.

Utlysningen RJ Sabbatical

  • Forogh Hashabeiky, institutionen för lingvistik och filologi: En korpusbaserad ortografisk och morfosyntaktisk beskrivning av det nypersiska språket under 1500-1700-talen.
  • Michael Lindblom, institutionen för arkeologi och antik historia: Lerna. En förhistorisk boplats i Argolis. Vol. IX, Arkitektur och fynd från Lerna VI.
  • Erik Smitterberg, engelska institutionen: Språkförändringars spridning i den sena nyengelskan.
  • Linda Wedlin, företagsekonomiska institutionen: Översättning i tid och rum: Institutionell teori och social omvandling.

News