Alla avhandlingar framlagda under Johan Ihre nu tillgängliga i digital form

6 September 2019

en tecknad rad av pelarbågar och enstaka bokstäver

Detalj ur Analecta Ulphiliana, quorum partem primam ..., 1767.

Johan Ihre (1707–1780) var i hela 42 år professor i vältalighet och politik vid Uppsala universitet. Under denna tid förestod han inte mindre än 453 dissertationer, dåtidens avhandlingar. Dessa mångsidiga avhandlingar är idag ett väl använt källmaterial inom forskningen, och de har nu också gjorts tillgängliga i digital form.

Den imponerande massan dissertationer framlagda under Johan Ihres presidium är till största delen sannolikt författade av Ihre själv. Alla dissertationer utom två är på latin. Ämnena är mycket varierande. Förutom statsvetenskap och retorik avhandlar Ihre rättsfilosofiska frågor på så skilda områden som mottagande av utlänningar i staten och förhållandet mellan barn, föräldrar och makar. Men en stor del av avhandlingarna rör också olika språk och deras relationer.  

Ihre var nämligen också en banbrytande språkforskare med en ambition att klarlägga de svenska ordens ursprung. Han gjorde därför ingående studier av germanska språk, såsom gotiska och isländska, fornsvenska och svenska dialekter. Undersökningarna involverade förstås både Eddan och Silverbibeln, som fanns i universitetsbiblioteket redan då. Delstudier av dessa undersökningar publicerades i dissertationsform, exempel på sådana finner du nu i digitala kopior.

Andreas Hellerstedt, Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet, är en av dem som för närvarande har Ihres dissertationer som forskningsmaterial. Hellerstedt har studerat den rättsprocess som Johan Ihre var inblandad i 1747-1751. Ihre åtalades och dömdes då för att i dissertationer ha berört ämnen som var politiskt känsliga och olämpliga för den studerande ungdomen, bland annat kriget mot Ryssland 1741-43, dalallmogens uppror sommaren 1743 och kritik av adeln.

Elena Dahlberg, Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala Universitet, undersöker i sin forskning hur Ihre och hans studenter mottog Rousseaus idéer, både hans samhälleliga teorier och filosofens skönlitterära verk.

Josef Eskhult, också han vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet, arbetar med en studie om Johan Ihre som språkhistoriker, etymolog och lexikograf, och en annan rörande Ihres finsk-germanska lånordsforskning.

Här hittar du Ihres dissertationer i DiVA.

För frågor, kontakta Anna Fredriksson eller Krister Östlund.

News