Paula Henrikson tilldelas Rettigska priset

28 January 2020

Paula Henrikson, professor i litteraturvetenskap

Paula Henrikson, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitets litteraturvetenskapliga institution, har av Kungl. Vitterhetsakademien tilldelats Rettigska priset 2020.

Paula Henrikson tilldelas priset för sin omfattande och betydelsefulla forskning inom litteraturvetenskap med "det långa 1800-talet" i centrum men även avseende samtida diktning.

Rettigska priset om 250 000 kr delas ut vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset 20 mars, då flera av landets framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap uppmärksammas.

Mer information

  • Kungl. Vitterhetsakademien instiftades år 1753 av drottning Lovisa Ulrika.
  • Akademiens främsta syfte är att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård.

Läs mer

News