Segerstedts efterlämnade papper nu tillgängliga

30 September 2020

maskinskrivet manuskript med Segerstedts inträdestal i Svenska akademien 1975

Professorn, akademiledamoten och universitetets mångårige rektor Torgny T. Segerstedts (1908-1999) efterlämnade papper skänktes till Uppsala universitetsbibliotek 2019. Den mycket omfattande samlingen är nu ordnad och tillgänglig för forskare, studenter och allmänhet genom universitetsbiblioteket.

Segerstedts arkiv omfattar omkring 4 500 brev till och från framför allt forskare, politiker och författare i hela världen, ungefär 900 tal och föredrag, biografiska uppgifter, dagboksalmanackor, manuskript och mycket annat. Samlingen, som innehåller material från 1930-talet till 1990-talet, speglar hans intressen inom bland annat utbildningspolitik, utrikespolitik, filosofi, sociologi och lärdomshistoria. Material beställs fram till specialläsesalen på Carolina Rediviva.

Här kan du ta del av arkivförteckningen: Torgny T. Segerstedts efterlämnade pappe

Förteckning över de bilder som följde med arkivet: Torgny T. Segerstedts efterlämnade papper (bildmaterial) 

Tidigt porträtt av Torgny T. Segerstedt ur det efterlämnade bildmaterialet.

Kontakt: Johan Sjöberg

News