AI ska integreras i universitetsutbildningar

10 March 2022

Artificiell intelligens beskrivs inom forskarvärlden som den nya industriella revolutionen. Efterfrågan på kompetens har breddats till fler yrkesgrupper.

Efterfrågan på kompetens inom artificiell intelligens (AI) är stor och har breddats till fler yrkesgrupper. Nu startar WASP-ED, ett nytt nationellt utvecklingsprogram för utbildning inom AI. – Vi ska skala upp vår kapacitet att undervisa om artificiell intelligens, säger Anna Foka, universitetslektor vid institutionen för ABM vid Uppsala universitet.

Anna Foka, universitetslektor vid institutionen för
ABM vid Uppsala universitet.

Artificiell intelligens beskrivs inom forskarvärlden som den nya industriella revolutionen. Det handlar om röststyrning och datorseende men också om robotar som samarbetar, självkörande bilar samt avancerad visualisering och interaktion.
Nu startar Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse ett nytt program som ska öka svenska universitets förmåga och kapacitet att ge aktuella och relevanta utbildningar inom AI. Programmet leds av Fredrik Heintz, professor vid Linköpings universitet, som kommenterar:
– Nu får vi en möjlighet att jobba nationellt kring utbildningsfrågor kopplat till AI och andra transformativa teknologier. Vårt mål är att stödja att utbildningar, inte bara de tekniska, tar ett signifikant steg framåt i att jobba med AI och det vi kallar transformativa teknologier.

Fokusera på humaniora och samhällsvetenskap

Bakom det nya programmet står två tidigare nationella satsningar inom AI-området: WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) och WASP-HS (där HS står för humaniora och samhälle).
Inom ramen för WASP-ED kommer alla lärosäten som är kopplade till WASP eller WASP-HS gemensamt arbeta för att fler utbildningar får in moment som inkluderar AI. Från Uppsala universitet i deltar Anna Foka, som har lång erfarenhet av digital humaniora inom kulturarvsområdet.
– Vi kommer att fokusera på att bädda in AI-komponenter i kurser. Det handlar både om att skala upp teknisk utbildning till en bredare publik och erbjuda utbildning i AI till andra yrken och discipliner. Vi kommer att ha ett särskilt fokus på humaniora och samhällsvetenskap här vid Uppsala universitet, eftersom vi har den längsta traditionen i Sverige inom dessa ämnesområden.

Utbildning i digitalt kulturarv

Ett exempel är en utbildning i digitalt kulturarv, där det redan idag ingår AI-metoder och verktyg men som ska utvecklas vidare. Till exempel får studenterna pröva på optisk teckenigenkänning och handskriven textigenkänning. Ett annat exempel från teknikområdet är en maskininlärningskurs som ingår i en utbildning i statistik.
– AI kommer definitivt att ingå i flera utbildningsprogram. Just nu finns det många små initiativ, mest inom tekniska utbildningar. Det är viktigt att se över vad som redan görs, men också att bädda in nya komponenter, säger Anna Foka.

Satsningar på livslångt lärande

Inom programmet planeras också satsningar på livslångt lärande, alltså vidareutbildning, för olika yrkesgrupper. AI hör inte bara till framtiden utan används redan dag inom en rad områden utan att man kanske tänker på det. Ett exempel är taligenkänning som kan leda till röststyrning av system eller att du gör en intervju och har automatisk transkribering eller översättning till ett annat språk.
– AI kommer med ett löfte om att vårt arbete ska göras enklare. Att allt kommer att automatiseras så att robotar gör jobbet. Det är inte riktigt så, men det är viktigt att vi börjar införliva dessa transformativa teknologier i alla läroplaner, säger Anna Foka.

Nationella satsningar på AI-forskning

  • WASP startade 2015 och är en satsning på grundforskning, forskarutbildning och rekrytering av forskare inom AI, autonoma system och mjukvaruforskning. Här ingår Chalmers, KTH, Umeå, Lunds och Linköpings universitet (som är värduniversitet). Har en total budget på 5,5 miljarder kronor, där 4,5 miljarder är anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
  • WASP-HS startade 2019 är en satsning på forskning inom humaniora och samhällsvetenskap som spänner över 12 universitet och forskningsinstitut i Sverige. Har en total budget på 660 miljoner kronor, med Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som största finansiärer.

News