Bokrelease - ​Vicke Lindstrand On The Periphery

Press release
18 November 2016

Den australiensiske designhistorikern Mark Ian Jones lanserar sin nya bok Vicke Lindstrand On The Periphery. Detta är den första engelskspråkiga publikationen som beskriver Vicke Lindstrands liv och verk. 

Den rikt illustrerade texten fokuserar på diskursen i det engelska språkområdet kring svensk och skandinavisk design under 1950-talet och det mottagande och den profil Vicke Lindstrand fick under den tid han verkade.

Boken publiceras av Uppsala universitets Acta Universitatis Upsaliensis Figura Nova-serie med förord av Leo Lindstrand. Redaktör är professor Jan von Bonsdorff.

Några röster om Vicke Lindstrand On The Periphery:

”[T]his is a pioneering study. Little has been previously published on Lindstrand in academic journal. This research therefore fills a large knowledge gap in the field of Scandinavian design.” (Dr Simon Jackson, Swinburne University of Technology, Australia)

”It is remarkable – but perhaps somewhatinevitable – that such an investigation has first been undertaken by a foreign researcher, far away from the Scandinavian context and its plowed grooves of historiography.” (Professor emeritus Torsten Weimarck, Lunds universitet)

För mer information, kontakta professor Jan von Bonsdorff, Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen, jan.von.bonsdorff@konstvet.uu.se">jan.von.bonsdorff@konstvet.uu.se, tel: 018–471 28 89, 078– 248 34 45.

Plats: Uppsala konstmuseum, Uppsala slott • 21 november kl. 18.

Boken kan beställas via Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet eller genom förlaget under www.ub.uu.se/actashop eller acta@ub.uu.se">acta@ub.uu.se.

VICKE LINDSTRAND ON THE PERIPHERY - Mid-Twentieth Century Swedish Design and the Reception of Vicke Lindstrand av Mark Ian Jones

ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS
Figura Nova 34
Editor: Jan von Bonsdorff
ISSN 0071-481X
ISBN 978-91-554-9640-1

Stort tack till UNSW Art & Design, Sydney, Australia; Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond, Stockholm; Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Stockholm; Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Stockholm och Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala.

News