Rådsprofessur till forskning om de första vikingarna

8 December 2015

Personporträtt på Neil Price utomhus.

Professor Neil Price har fått forskningsmedel i 10 år från Vetenskapsrådet för forskningsprojektet "Vikingafenomenet".

En av årets tio beviljade rådsprofessurer från Vetenskapsrådet går till arkeologen Neil Price vid institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet.

Neil Price, professor i arkeologi, får totalt 50 miljoner kronor fördelat över 10 år för forskningsprojektet vikingafenomenet. Forskningsprogrammet vikingafenomenet är ett tio-årigt forskningsprojekt om början till vikingatiden som kommer att omfatta en stor grupp internationella forskare.

– Att få det här forskningsanslaget från Vetenskapsrådet hedrar hela vår institution och vår forskningsmiljö. Det här betyder väldigt mycket för arkeologisk forskning allmänt i Sverige, säger Neil Price, professor i arkeologi, institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet.

Forskningsprojektet vikingafenomenet kommer att ledas, förutom av Neil Price, av John Ljungkvist, forskare vid institutionen för arkeologi och antik historia Uppsala universitet och Charlotte Hedenstierna-Jonson, forskare vid institutionen för arkeologi och antikens kultur Stockholms universitet.

De första vikingarna

– Forskningsprojektet handlar om början till vikingatiden. Vilka var vikingarna, till skillnad från den "vanliga" befolkningen i dåtidens Norden? Varför började skandinaver åka ut på omfattande vikingatåg just vid andra hälften av 700-talet? Vilket samhälle kom de ifrån och återvände till, hur fungerade deras ekonomi?

Svaren på de här frågorna är av central betydelse för att förstå bakgrunden till det Sverige vi ser idag. Men även för att kunna bemöta de ofta problematiska sätt på vilka kunskapen om det förflutna uppfattas och används i dagens samhälle. Olika generationer har på olika sätt anpassat sina beskrivningar av vikingarna för att passa sina syften.

– En viktig del i forskningsprogrammet är att studera hur vi har använt oss av vikingafenomenet under alla sekler av identitetskonstruktioner efter vikingatiden. Med tanke på världsläget har det aldrig varit så aktuellt med ett historiskt perspektiv på nutiden och framtiden. 

Valsgärde i centrum

En central del av forskningsprogrammet kommer att vara Valsgärdegravfältet i Uppland. Valsgärde är en av Sveriges största arkeologiska skatter, det mest omfattande båtgravfältet som någonsin hittats. Men på grund av gravarnas rikedom och komplexitet har materialet aldrig publicerats och utforskats fullt ut. En fullständig analys av Valsgärdesgravarna och de samtida människorna och samhället är därför högt prioriterat inom forskningsprojektet.

Analysen av Valsgärde kommer också att kompletteras med utforskandet av två exceptionella båtgravar i estniska Salme på ön Saaremaa (Ösel). Det är båtgravar med kvarlevor efter deltagarna i ett mellansvenskt plundringståg som fick ett abrupt slut vid vikingatidens början, under samma tid som Valsgärdesfältet var i bruk. Genom att kombinera och jämföra Valsgärde och Salme finns en unik möjlighet att belysa de första vikingarnas värld både hemma och borta.

Om rådsprofessorsprogrammet

Syftet med Vetenskapsrådets rådsprofessorsprogram är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig forskning med stor potential och stort risktagande. Bidraget ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en forskningsmiljö av högsta kvalitet.

 

Relaterad information

News