Unik databas bakom nya kunskaper inom historia

31 May 2016

Genom att skapa en databas utifrån historiskt källmaterial har forskare kunnat visa att arbetsfördelningen mellan könen på 1500-1800 var både lik och olik den vi har i dagens samhälle

News