Framstående uppsalaforskare får pris av Kungl. Vetenskaps-Societeten

30 August 2016

Idag, den 30 augusti, delar Kungl. Vetenskaps-Societeten ut Thuréus-prisen och Bergstedska priset till framstående uppsalaforskare vid en ceremoni i Museum Gustavianum i Uppsala.

Thuréus-priset

Thuréus-priset, med en prissumma på 100 000 kronor, ges till fyra forskare vid Uppsala universitet:

  • Professor Christopher Juhlin, institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, för sina framstående geofysikaliska studier av strukturer och processer i jordskorpan.
  • Professor Mats Karlsson, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet, för hans framstående studier över farmakokinetiska och farmakodynamiska processer i populationer.
  • Docent Petra Söderlund, litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, för djupborrande forskning kring förlagens, bokens och läsningens historia och för storslagen utgivning av svenska klassiker.
  • Professor Charlotte Platzer Björkman, institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet, för hennes framstående studier av skapandet av nya material med olika tunnfilmsmetoder som kan ersätta bl a kadmium i tunnfilmssolceller

Thuréus-priserna har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och uppsalastudenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.

Bergstedska priset

Bergstedska priset, med en prissumma på 25.000 kr, ges till en geovetare vid Uppsala universitet:

  • Docent Jaroslaw Majka, institutionen för geovetenskaper, får priset med motiveringen för sin nydanande tolkning av fältobservationer och petrologiska behandling över den skandinaviska fjällkedjans utveckling.

Det Bergstedska priset inrättades redan 1829 och skall enligt statuterna tilldelas ”någon yngling, som utmärker sig genom snille och särdeles framsteg i Chemie, Experimental-Physik och Geologie”. Erik Bergstedt var en statsman verksam under den sengustavianska tiden och efter statsvälvningen 1809. Efter att han adlats tog han i riksdagen universitetsundervisningen i försvar under en tid då denna var ifrågasatt.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapliga akademi. Det är en fortfarande aktiv och engagerad akademi som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.

News