2017 års bidrag från Torsten Söderbergs Stiftelse

22 februari 2018

Torsten Söderbergs Stiftelse beviljar bidrag till forskning inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap och i viss utsträckning inom andra områden. Under 2017 fördelades drygt 55 miljoner i bidrag till projekt vid svenska lärosäten. Uppsala universitet har fått bidrag till sex projekt.

Bidrag inom rättsvetenskap:

  • Lena K. Olsen: Elektroniska avtal
  • Lars Samuelsson: Europeiska unionens åtgärder mot BEPS i svenskt rättsligt perspektiv
  • Inger Österdahl: Krigets juridik i den svenska regeringsformen: ett rörligt mål

Bidrag inom medicin:

  • Martin Ingelsson: Utveckling av antikropps baserad immunterapi mot Parkinssons sjukdom

Bidrag inom humaniora:

  • Christine Ekholst: Att sona sitt brott. Kvinnligt straffansvar i senmedeltida rätt
  • Mia Skott: Tapetmakerskorna – självförsörjande och skickliga i 1700-talets Stockholm

Läs mer om Torsten Söderbergs Stiftelse

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten