Välkommen till årets Hugo Valentin-föreläsning med Stathis N. Kalyvas

28 februari 2018

Stathis N. Kalyvas, professor vid universitetet i Oxford, är samhällsvetare och en ledande forskare inom fältet ”Civil War Studies”. Den 8 mars håller han den sextonde Hugo Valentin-föreläsningen vid Uppsala universitet.

Stathis N. Kalyva

Stathis N. Kalyvas främsta vetenskapliga verk anses vara boken The Logic of Violence in Civil War. I föreläsningen “Revisiting the Logic of Civil War Violence: State of the Art and Future Perspectives” kommer Kalyvas att knyta an till sin tidigare forskning om inbördeskrig, där han bland annat undersökt hur våldet mot civila ofta ses som en ”naturlig” förlängning av krigets logik. Denna typ av våldsutövning har givit upphov till förundran och fascination, eftersom dödandet strider mot grundläggande band av gemensamt medborgarskap, grannskap och social gemenskap, till och med familjerelationer. Kalyvas kommer att med utgångspunkt i sin tidigare forskning diskutera problematiken utifrån nyare forskningsrön och konflikter i närtid.

Tid: 8 mars kl. 17:15
Plats: Universitetshuset, sal IV (Biskopsgatan 3)

Arrangör: Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet

Läs mer om Hugo Valentin-centrum.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten