Gunilla Fricks boksamling donerad till biblioteket

2 mars 2018

Uppsala universitetsbibliotek har som donation mottagit en större boksamling efter docent och universitetslektor Gunilla Frick (1930-2016). Böckerna, som förmedlats via Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, har under hösten 2017 katalogiserats och placerats på Carolinabiblioteket.

Gunilla Frick f. Josephson, 1930-2016, var docent och universitetslektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet fram till 1996. Hon undervisade och handledde på samtliga nivåer och om vitt skilda konstvetenskapliga teman. Huvudinriktning på hennes forskning och vetenskapliga engagemang var dock konsthantverk, konstindustri och design under 1900-talet. 1978  disputerade hon på avhandlingen  Svenska slöjdföreningen och konstindustrin före 1905 och 1986 kom monografin Konstnär i industrin. Frick har också med Anders Åman och studenter fördjupat sig i Carolinas byggnadshistoria: Carolina Rediviva, byggnadshistoria från 1810 till 1980-talet (1984, 1986). Ytterligare ett intresseområde var judisk konst och kultur i Sverige, vilket hon behandlat i artikeln ”Judiska konstsamlingar vid sekelskiftet i Sverige: ett led i assimilationsprocessen”, Konsthistorisk Tidskrift 1998. För den konstvetenskapliga tidskriften Valörs räkning bevakade hon sitt forskningsområde och medverkade också vid flera tillfällen i Scandinavian Journal of Design History. Livet ut fortsatte hon med sin konstindustriforskning och arbetade regelbundet vid sitt bord på Carolina Rediviva.

Efter Gunilla Fricks frånfälle skänkte hennes barn merparten av hennes stora boksamling till Konstvetenskapliga institutionen – 26 flyttlådor motsvarande ca 30 hyllmeter inklusive en flyttlåda med noggrant ordnade diabilder. Fricks boksamling hade stor bredd: där fanns standard- och fördjupningsverk i allmän och nordisk konsthistoria för undervisningsbruk liksom inhemsk och utländsk speciallitteratur inom forskningsområdena. Praktfulla utländska utställningskataloger över konsthantverk och formgivning samsades med tunna produktförteckningar från företag hon hade kontakt med i sin forskning. Därutöver fanns ämnesteori, monografier, svenska och nordiska avhandlingar, särtryck och en stor mängd variationsrik konstlitteratur för referensbruk.

Från Fricks boksamling förmedlades till universitetsbiblioteket en rad böcker, som fyllde luckor och som säkrade beståndet av viktig ämneslitteratur.

Hedvig Brander-Jonsson
Gunnel Westring Bastin
Emilie Karlsmo

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten