Vad är dina kläder gjorda av?

5 mars 2018

Blommande linfält i Västergötland. Lin odlas dels för oljan i fröna dels för fibrerna i stjälken som kan beredas till lingarn och användas till kläder.

Har du tänkt på vad dina kläder är gjorda av eller hur de påverkar dig eller hur de framställs? Det är några frågor du kan få svar på Uppsala universitets vetenskapsfestival SciFest nu i helgen.

Universitetets vetenskapsfestival SciFest består av en mängd aktiviteter och evenemang från hela Uppsala universitet. SciFest är öppet för skolor 8-9 mars, lördagen 10 mars är alla välkomna. Vi har träffat konstvetenskapliga institutionen som bland annat kommer att gå på djupet i våra kläder.

– Alla har en relation till plaggen man har på sig men hur många vet vad de är gjorda av eller hur de olika materialen framställs eller har för egenskaper?, undrar Hanna Bäckström, doktorand i textilvetenskap på konstvetenskapliga institutionen.

Med fokus på barn och ungdomar kommer besökarna att få känna på sina plagg, lära sig läsa materiallappen i nacken och diskutera olika textila material. Det kommer också att få spinna ull med slända och lära sig att analysera textilfibrer.

– Vi vill utifrån plaggen öka förståelsen för textila material och hur materialen i kläder har förändrats över tid. Textilierna påverkar hur vi mår och framställningen av textilier är en global industri med stor miljöpåverkan, säger Hanna Bäckström.

– Besökarna kommer också att bidra till kunskapsinhämtningen genom att samla statistik över materialen i de kläder de själva har på sig, säger Azul Tarazona Machicao, informatör på konstvetenskapliga institutionen.

Framväxten av bomull och syntetfibrer
Historiskt var våra kläder i norden gjorda av skinn, lin eller ull. Men från 1700-talet blev bomull allt vanligare som textilfiber.

– En av anledningarna till att bomull har blivit så dominant är att bomull är otroligt mycket lättare att bereda än lin och ull. Men det beror också på att till exempel USA har subventionerat bomullsodlingen, säger Hanna Bäckström.

Efter andra världskriget började den kemiska industrin att ge sig in på textilmarknaden. Industrin tog fram syntetiska fibrer, ofta baserade på olja och kol, som skulle ersätta och efterlikna naturmaterialen. På 50-talet började syntetmaterialet polyester att produceras i större skala för att användas till kläder.

– I början blev man jättesvettig i polyesterkläder. Polyester är hydrofobt, det vill säga drar inte alls åt sig fukt till skillnad mot naturmaterialen. Men med tiden lärde man sig att hantera det problemet genom att utforma materialet annorlunda. Fleece är till exempel gjort av polyester, säger Hanna Bäckström.

Textilier har stor miljöpåverkan

Det finns en mängd aspekter med olika textilmaterial, till skillnad mot naturmaterial bryts till exempel inte syntetfibrer ner i naturen, de delas upp i mindre och mindre partiklar som till slut hamnar i havet eller marken. Bomullsodling å andra sidan kräver mycket vatten och odlas ofta i områden med vattenbrist. 

– Det är barnens, ungdomarnas och övriga besökares nyfikenhet och frågor som får driva diskussionen som kan gå åt olika håll. Hur kan man testa fibrer för att känna igen olika material? Hur påverkar materialen miljön på olika sätt, vilka material fungera när det är blött? Det finns många spännande frågor kring textila material, säger Azul Tarazona Machicao.

Virtuella miljöer

Förutom att på olika sätt gå på djupet i textila material i våra kläder kommer konstvetenskapliga institutionen också att ha med sig olika virtuella miljöer.

– Vid institutionen finns flera spännande forskningsprojekt där forskarna på olika sätt återskapar historiska miljöer virtuellt. Till exempel interiören i klosterkyrkan i Vadstena kloster. Här återskapas upplevelsen av interiören och den sensoriska aspekten av den, bland annat den medeltida musikupplevelsen, säger Azul Tarazona Machicao.

---

Tid: Öppet för skolor 8-9 mars, lördag 10 mars 9.00-16.00 är alla välkomna.

Plats: Fyrishov Multihallarna Idrottsgatan 2

Arrangör: Uppsala universitet

Hela programmet för SciFest

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten