Är medborgarskap nödvändigt för att vara del i en demokrati?

13 april 2018

Fotografi på skylt utanför vallokal.

Många medborgliga rättigheter är idag kopplade till medborgarskap i ett land. Men det kanske behöver ändras som en följd av den ökade globaliseringen och rörligheten.

Medborgliga rättigheter kopplas idag oftast till medborgarskap i ett land. Men hur fungerar det ihop med en allt större globalisering och ökad rörlighet?

De frågorna ställer sig forskarna i forskningsprogrammet "Exploring Rules and Principles in Citizenship".

– Vi är intresserade av hur vi ska se på medborgarskapet i ljuset av den ökade rörligheten i världen. En av frågorna är om rättigheter i ett samhälle måste vara kopplat till medborgarskap? De som bidrar ekonomiskt till samhället får ofta medborgarskap och därmed rättigheter medan andra grupper ställs helt utanför, säger Jonas Hultin Rosenberg, forskare vid statsvetenskapliga institutionen.

Med den ökade globala rörligheten och migrationen behöver det traditionella sättet att koppla medborgliga rättigheter till medborgarskap i ett specifikt land analyseras och alternativa metoder undersökas. Just nu arbetar de på en pilotstudie om vilka attityder amerikaner har till rösträtt för migranter.

Mångvetenskaplig forskargrupp

För att besvara forskningsfrågan har fyra forskare från filosofi, juridik respektive statsvetenskap bildat en forskargrupp för att gemensamt utforska frågan.

– Jag blev intresserad av frågor som inte kan besvaras enbart inom statsvetenskap som är mitt ämne, säger Jonas Hultin Rosenberg.

– Mångvetenskap är viktigt för mig, det är inte en konkurrens med våra ämnen utan vi ställer olika frågor. Vad kan vi förstå genom mångvetenskap som vi inte kan förstå i vår hemmainstitution? säger Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt.

Forskningsprogrammet "Exploring Rules and Principles in Citizenship" fick våren 2017 forskningsmedel från vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap för att utveckla det tvärgående samarbetet och utveckla ansökningar om externa forskningsmedel.

---

Läs mer

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten