Gemensamma måltider viktiga för välbefinnandet

2 maj 2018

Ett forskarnätverk vid Uppsala universitet ska fördjupa vår kunskap om betydelsen av gemensamma måltider för människans hälsa och välbefinnande.

Hur, var och när vi äter är centrala frågor för människans hälsa och välbefinnande. Ett multidisciplinärt forskarnätverk vid Uppsala universitet syftar till att fördjupa kunskapen om måltiders betydelse.

– Kunskapen om hur gemensamma måltider påverkar oss är speciellt viktigt med tanke på hur våra måltidsvanor just nu förändras, mer och mer måltider äts utanför hemmet och en majoritet av hushållen är ensamhushåll, säger Agneta Yngve, professor i kostvetenskap och forskningsledare för ett forskarnätverk om gemensamma måltiders betydelse.

Forskarnätverket "The role of commensality in the present and the past: implications for policy and planning" syftar till att fördjupa kunskaperna om hur måltider tillsammans med andra påverkar oss och hur de kunskaperna kan omsättas i praktiska sociala innovationer och riktlinjer för till exempel byggande och stadsplanering. Det engelska ordet commensality kan översättas "äta tillsammans i grupp". Nätverket har bas vid Uppsala universitet och fick forskningsmedel våren 2017 från områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap.

Forskarnätverket studerar betydelsen av måltidsgemenskap både i ett historiskt perspektiv, till exempel i rituella och religiösa sammanhang och i vår samtid.

– Den allt större andelen singelhushåll i samhället kan bli besvärligt, dels behöver människor den sociala stimulansen av att äta tillsammans, dels äter man ofta mat med sämre näringsvärde när man äter ensam.

Det är inte bara måltidens näringsinnehåll och att vi äter tillsammans med andra som påverkar oss i samband med måltiden.

– Vi vet till exempel att ljus och harmoni kring måltiden påverkar vår mättnadskänsla. Det är viktigt med dagsljus, hur vi dukar och hur matrummet eller köket kan möbleras.

Det här är kunskaper som är viktiga i en rad frågor, till exempel när kök designas, tidpunkter för måltider bestäms eller hur man kan skapa möjligheter till gemensamma måltider för singelhushåll. Men det krävs en ökad förståelse av hur måltider påverkas oss för att kunna gå vidare med tydliga slutsatser.

– Med den multidisciplinära forskningen i forskarnätverket kan vi öka vår förståelse av gemensamma måltider och hur ätande i grupp påverkar oss människor. Nästa steg blir att identifiera sociala innovationer och tydliga riktlinjer.

Nätverket arbetar för närvarande på en forskningsansökan om EU-medel tillsammans med flera andra lärosäten runt om i Europa.

---

Läs mer

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten