Spel ökar förståelsen för funktionsvariationer

2 maj 2018

I spelet "Bridge of potential" byter du perspektiv och får uppleva vardagen som en person som lever med ASD (autism spectrum disorder). Spelet är tänkt att öka förståelsen för de som lever med ASD.

Studenter i speldesign har tagit fram en prototyp till ett spel med syfte att öka tillgängligheten till arbetsmarknaden för personer som lever med ASD (autism spectrum disorder).

– Vi har gjort en digital grafisk novell "Bridge of potential" där spelaren har samma perspektiv som en person som lever med ASD, berättar Marcel Bailleul, en av studenterna bakom prototypen.

"Bridge of potential" har tagits fram av Team C som består av studenterna Johannes Sundström, Marcel Bailleul och Mikael Sukoinen. Studenterna fick på en produktutvecklingskurs vid institutionen för speldesign i uppdrag att ta fram en spelprototyp, budget och affärsplan för ett seriöst spel som har betydelse för människor på Gotland.

Syftet med spelet är att öka tillgängligheten till arbetsmarknaden för personer som lever med ASD (autism spectrum disorder).

Andra energislukare

– Personer som lever med ASD beskrev det för oss som att de har samma energi som andra personer men energin äts upp av andra saker. Ett exempel är samtalet vid kaffeautomaten som de upplever som jobbiga energislukare. Ett annat exempel är att äta lunchen själv och få energi eller delta i gemensamma luncher med småprat som slukar energi. Vissa typer av arbete kan däremot öka energin, som till exempel arbete med kalkylark, säger Johannes Sundström.

I "Bridge of potential" styr spelaren en spelfigur en helt vanlig dag, du ska gå upp på morgonen, ta dig till jobbet, jobba och komma hem igen. Under dagen möter spelfiguren andra människor, kända och okända, och du som spelare ska välja hur spelfiguren interagerar med de människorna. En del val leder till att spelfigurens energi minskar och andra att den ökar. Men de människor din spelfigur möter har inga ansiktsuttryck eller röster med intonation vilket gör de svårtolkade.

– Eftersom personer som lever med ASD ofta har svårt att tolka ansiktsuttryck och röster har du ingen hjälp den vägen, konstaterar Johannes Sundström.

Spelet hjälper dig byta perspektiv

– Arbetsgivare upplever att det är svårt att ta ansvar för personal som de inte vet så mycket om även om de personerna har egenskaper som är värdefulla och i vissa fall unika. Vi valde därför att skapa ett spel där du som spelare får samma perspektiv som en person med ASD och därmed bättre kan förstå vilka förutsättningar de personerna har, Johannes Sundström.

Från vänster:  Mikael  Sukoinen, Marcel Bailleul och Johannes Sundström.

– Vi ville inte bara visa begränsningar utan också de möjligheter och den potential som finns med funktionsvariationer, säger Mikael Sukoinen.

– Spelens styrka är den energi som spelarna lägger in i spelandet och att spelet kan tillföra en konkret känsla att faktiskt leva med ASD, säger Marcel Bailleul.

Samverkan med externa aktörer

Under produktutvecklingskursen deltar en rad olika externa aktörer, bland annat människor med egen erfarenhet av ASD, Region Gotland, näringsliv, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med råd, hjälp och kommenterar till studenterna.

– De deltar i hela kursen inklusive slutredovisningen och ger råd, hjälp och kommentarer till studenterna. Förutom mina kommenterar som kursansvarig lärare och Pasalina Suciu´s som kursamanuens får studenterna alltså förslag och kommentarer från yrkesverksamma om hur projekten skulle kunna bli värdefulla och säljbara produkter, säger Lina Sors Emilsson, lektor vid institutionen för teknikvetenskaper och kursansvarig.

De externa aktörerna deltog också vid slutredovisningen och bland annat konstaterade en näringslivsrepresentant som själv lever med ASD att det vore bra att lägga till röst för spelfiguren eftersom intonationen ofta kan missuppfattas som att de låter arga. En utveckling av prototypen med fler perspektiv stöttades av flera externa aktörer, bland annat Reoger Björkegren från Arbetsförmedlingen:

– "Bridge of potential" är en bra affärsidé som kan göra att arbetsgivare förstår personer som lever med ASD bättre.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten