Mänsklig mångfald som forskningsobjekt

7 maj 2018

Forskarnätverket Human Diversity vid Uppsala universitet utforskar den mänskliga mångfalden tvärvetenskapligt.

Det finns en stor mänsklig mångfald i till exempel språk, kultur och biologiskt. Förståelsen av mångfalden är central för mycket forskning men samtidigt är det viktigt att hantera de etiska frågor som forskningen skapar. Forskarnätverket Human Diversity vid Uppsala universitet utforskar mångfalden tvärvetenskapligt men diskuterar också de etiska och sociala dimensionerna av forskningen.

– Många frågor återstår för att förstå hur språk, kultur och gener samverkar i den sociala och fysiska miljön, säger Michael Dunn, professor i lingvistik och en av forskningsledarna för forskarnätverket Human Diversity.

Förståelsen av mänsklig mångfald i språk, kultur och ur biologisk synvinkel är centralt för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap men också inom genetik.
– Den mänskliga mångfalden som bottnar i historiska sociala och biologiska processer kräver forskning inom olika ämnen för att bli begriplig och användbar kunskap. Tvärvetenskap är därför en nyckel för att studera mänsklig mångfald.

Forskarnätverket Human Diversity består av forskare från bland annat lingvistik, arkeologi, genusvetenskap och genetik. Nätverket för på så sätt samman forskning om mänsklig mångfald inom humaniora och samhällsvetenskap med genetisk forskning om människan.
– Syftet med nätverket är att forskare från olika fält ska lära av varandra och utveckla nya tvärvetenskapliga sätt att utforska den mänskliga mångfalden. Parallellt vill vi också stimulera diskussionen om de etiska och sociala dimensionerna av den här forskningen. Inte minst är det viktigt att skärskåda den problematiska forskningen som har skett historiskt med till exempel Statens institutet för rasbiologi.

Nätverket arrangerar öppna föreläsningar om olika aspekter av forskningen för en allmän publik. Nästa föreläsning är 14 maj och har titeln: "Human Diversity: Language and Culture, Biology and Cognition". Föreläsningen är öppen för allmänheten men registrering krävs.

Forskarnätverket "Human Diversity" fick våren 2017 forskningsmedel från vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap för att utveckla det mångvetenskapliga samarbetet.

---

Läs mer

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten