Bidra till forskningen om Selma Lagerlöf

21 maj 2018

Brev från Selma Lagerlöf om en liten träsko som hittades i ett dike. Träskon tolkades som Nils Holgerssons träsko. Brevet är ett exempel på brev inskickat till projektet "Minnen av Selma Lagerlöf".

Forskningen om en Selma Lagerlöf saknar en viktig pusselbit som du kan hjälpa till med. Vad svarade Selma Lagerlöf på alla de läsarbrev som skickades till författaren? Över 40 000 läsarbrev finns i arkiven och nu efterlyser forskarna svarsbrev från Selma Lagerlöf.

Selma Lagerlöf var en folkkär författare som många läsare skrev brev till. Det finns över 40 000 läsarbrev till Selma Lagerlöf bevarat i Selma Lagerlöf-samlingen på Kungliga biblioteket. De breven undersöktes i forskningsprojektet "Läsarnas Lagerlöf".

Maria Karlsson, lektor i litteraturvetenskap och
forskare inom forskningsprogrammet
Engaging Vulnerability vid Uppsala universitet.

– Det var ett stort publikt intresse för projektet "Läsarnas Lagerlöf" och en återkommande fråga från allmänheten handlade om vad Selma Lagerlöf svarade på alla brev, berättar Maria Karlsson, lektor i litteraturvetenskap och forskare inom forskningsprogrammet Engaging Vulnerability vid Uppsala universitet.

Bilder på brev efterlyses

Forskarna vill nu besvara frågan vad Selma Lagerlöf svarade läsarna i forskningsprojektet "Minnen av Selma Lagerlöf" men då behöver de hjälp av allmänheten eftersom svarsbreven som Selma Lagerlöf skickade inte finns bevarade i arkiven. Från anteckningar och tackbrev för svarsbreven är det dock tydligt att Selma Lagerlöf besvarade många brev.
– Vi hoppas nu att Selma Lagerlöfs svarsbrev har bevarats av mottagarna och att ägarna skickar en bild på brevet via ett formulär på projektets webbsida.

Sårbarhet i breven

Forskarna har redan fått ett antal brev, på projektets webbsidor publiceras löpande brev som kommer in. Där finns också information från det tidigare projektet med läsarnas brev till Selma Lagerlöf.

Det var många läsare som skrev till Selma Lagerlöf för att tack och gratulera eller be om hennes omdöme av deras litterära försök. Men det var också många som skrev och bad om pengar. Maria Karlsson studerar just nu de här breven till Selma Lagerlöf som en del i forskningsprogrammet "Engaging Vulnerability" vid Uppsala universitet.
– Jag tittar på hur brevskrivarna använde sin sårbarhet för att be om pengar.

Mer än brev efterlyses

Forskarna efterlyser inte bara brev utan också andra minnen av Selma Lagerlöf.
– Vi efterlyser materiella minnen av Selma Lagerlöf, till exempel souvenirer, vykort, teckningar och kommersiella produkter. Om man har den typen av minnen kan man skicka in foton via projektets Facebooksida. Och man får gärna berätta personliga berättelser om Selma Lagerlöf på Facebooksidan, kanske om ett möte med henne.

---

Forskningsprojektet "Minnen av Selma Lagerlöf" och det tidigare forskningsprojektet "Läsarnas Lagerlöf" finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Projekten drivs av Jenny Bergenmar, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och Maria Karlsson, lektor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.

Forskningsprogrammet "Engaging Vulnerability" är ett tioårigt tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Uppsala universitet med syfte att utforska sårbarhet som en produktiv resurs snarare än en brist eller problem. Engaging Vulnerability finansieras av Vetenskapsrådet och Uppsala universitet. Mer information om forskningsprogrammet Engaging Vulnerability

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten