Årets pedagogiska pristagare utsedda

23 maj 2018

2018 års pedagogiska pristagare vid Uppsala universitet undervisar i ämnen kopplade till, konstvetenskap, informatik och media, farmaceutisk biovetenskap och informationsteknologi. Det fria pedagogiska priset tilldelas universitetslektor Orsi Husz vid ekonomisk-historiska institutionen för hennes arbete med doktoranders forskarutbildningsmiljö.

De pedagogiska pristagarna nomineras av studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av rektor efter förslag från en beredningsgrupp som består av åtta lärare och åtta studenter. I år var 104 stycken lärare nominerade. En rekordnotering.

- Kompetenta och engagerade lärare som arbetar med aktivt med att utveckla undervisning och kursutbud är grundförutsättningen för en utbildning av högsta kvalitet. Att varje år få belöna ett urval av Uppsala universitets allra duktigaste lärare är en sann glädje, säger prorektor Anders Malmberg, ordförande i beredningsgruppen.

Prisen delas ut i samband med professorsinstallationen i november. Prissumman är 20 000 kronor.

Pristagare och motiveringar:

Område teologi, humaniora och utbildningsvetenskap:
Universitetslektor Johan Eriksson vid konstvetenskapliga institutionen tilldelas 2018 års pedagogiska pris inom området för teologi, humaniora och utbildningsvetenskap.

Johan Eriksson har ämnesbredd och god pedagogisk förmåga. Studenter vittnar om hur hans kunskaper och engagemang inspirerar dem. Johans insatser inom distansundervisning förtjänar särskilt omnämnande. Med passion för lärande aktiverar han studenter och får dem att fullfölja studierna i en utsträckning man sällan ser på distanskurser. Hans insatser gällande nätbaserad uppsatshandledning är också berömvärda.

Område juridik och samhällsvetenskap:
Universitetslektor Ylva Ekström vid institutionen för informatik och media tilldelas 2018 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.

Ylva Ekström arbetar kollegialt med att stötta lärare och är en brobyggare mellan individer, ämnen och institutioner. Som pedagogisk studierektor har hon förmågan att förankra och genomföra idéer. Ylva är i sin pedagogiska praktik genomtänkt och tydlig, vilket underlättar aktiv studentmedverkan. Detta tar sig i uttryck i både nya metoder och forskning om pedagogiska frågor.

Område medicin och farmaci:
Universitetslektor Jörgen Bengtsson vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap tilldelas 2018 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

Jörgen Bengtsson utvecklar ständigt sin undervisning. Han testar gärna nya pedagogiska grepp, såsom "flipped classroom", för att aktivera studenterna och utnyttja lärartiden mer effektivt. Jörgen deltar i pedagogiska konferenser för att sprida erfarenheter och inspirera kollegor. I Medfarms pedagogiska råd stimulerar han samarbete mellan kollegor och skapar kontaktytor genom workshops kring ämnesdidaktiska frågor.

Område matematik, naturvetenskap och teknik:
Professor Björn Victor vid institutionen för informationsteknologi tilldelas 2018 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik

Björn Victor är en engagerad och diskussionsglad lärare som inspirerar kollegor och skapar kontaktytor bland studenter och lärare. Med gedigen pedagogisk erfarenhet och lyhördhet utvecklar han kurser med studentcentrerat lärande. Som pedagogisk ledare förnyar Björn undervisningen och bidrar med stöd och råd i allt från utveckling av nya utbildningsprogram till pedagogisk utbildning av kollegor.

Fria priset:
Universitetslektor Orsi Husz vid ekonomisk-historiska institutionen tilldelas 2018 års fria pedagogiska pris på temat ”Lärarinsatser och pedagogisk utveckling inom forskarutbildning”.

Orsi Husz har utvecklat utbildningens struktur och innehåll för doktorander i ekonomisk historia. Hon skapar samarbeten och en forskarutbildningsmiljö som medverkar till att integrera doktorander i den bredare Uppsalamiljön. Orsi stärker doktoranders internationella erfarenheter och kontaktnät och har även verkat för den nationella forskarskolan i ämnet. Hon stimulerar också doktorander att tillägna sig och utveckla pedagogiska färdigheter.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten