Först ut med digital konstvetenskap

23 maj 2018

Universitetslektorerna Johan Eriksson och Henrik Widmark vill rusta studenterna för framtiden genom att låta dem pröva på nya digitala verktyg.

Hur bidrar digitaliseringen till en ny förståelse av konst och arkitektur, både historiskt och idag? Det är fokus för ett nystartat masterprogram i digital konstvetenskap, som är helt nätbaserat och ges av institutionen för konstvetenskap via Campus Gotland.

Masterprogrammet startades i höstas och har gjort det möjligt att läsa konstvetenskap via nätet hela vägen från grundnivå till en masterexamen.

– Det är vi ensamma om inom ämnet men också inom större delen av universitetsvärlden, säger Henrik Widmark.

Han leder programmet tillsammans med Johan Eriksson, som ser många fördelar med att programmet är nätbaserat.

– Det gör att vi når ut till studenter i hela världen och till andra rekryteringsgrupper. Det är inte bara de som kommer direkt från gymnasiet utan också personer mitt i livet som arbetar och har en annan erfarenhet som de också för med sig.

Orientering i nya digitala metoder

Även kursens innehåll har digitalt fokus och ger en orientering i de nya digitala metoder som används allt mer inom konstvetenskapen, till exempel tekniska analysmetoder, 3D-rekonstruktioner, virtuella världar, Big Data och GIS (geografiska informationssystem).

– GIS-databaserna används till exempel för att titta på stadsplanering och byggande i städer, men också urban kultur. Du kan använda dem för att studera arkitektur och för att förstå rumsligheter på olika nivåer, säger Henrik Widmark.

Ett annat viktigt område är 3D-rekonstruktioner. Det blir allt vanligare att större museer bygger upp en digital utställning, med högupplösta bilder av konstverken, vid sidan av den fysiska utställningen.

Hänger tavlor digitalt

Inom forskningen arbetar man också med att hänga tavlor digitalt, berättar Johan Eriksson.

– Vi har länkat ett forskningsprojekt till utbildningen, där vi rekonstruerar gamla tavelhängningar från 1700- och 1800-talet. Det är svårt att göra ”in real life” men går att göra digitalt, så vi rekonstruerar rum och hänger målningar efter inventarieförteckningar. Vi ger studenterna en inblick i hur man kan arbeta med det digitala för att få en djupare förståelse av tankarna bakom konsten.

Inom ett forskningsprojekt rekonstrueras gamla tavelhängningar från 1700- och 1800-talet.

Under andra året ska studenterna få arbeta mer konkret inom ett projekt, så att de får tillämpa sina nya kunskaper.

– Vi har två spår: det ena är renässansstudier, eller tidigmodern kulturhistoria, och det andra är urbanstudier. Så vi har en bredd, där man kan välja antingen det äldre eller det mer samtida, säger Johan Eriksson.

– De kan förstås välja något helt annat också, tillägger Henrik Widmark. Huvudsaken är att de kommer ut med en förståelse för alla de nya metoder och instrument som finns inom området.

Växande fält i världen

Masterprogrammet är först i Sverige med inriktning på digital konstvetenskap, som är ett växande fält i världen. Programmet har byggts upp i samarbete med flera universitet och institut, bland annat Getty Research Institute i Los Angeles, de amerikanska universiteten UCLA och MIT samt Tokyo Tech i Japan.

– Det händer väldigt mycket internationellt och kanske framför allt i USA. Det vi kallar digital konstvetenskap idag är morgondagens konstvetenskap, säger Johan Eriksson.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten