Bättre benhälsa på forntiden – en fråga om livsstil?

29 maj 2018

Sjukdomen osteoporos, eller benskörhet, blir allt vanligare i Sverige. Annat var det för 5 000 år sedan, visar arkeologiska fynd från Gotland. Ska vi leva mer som på forntiden för att få bättre benhälsa? Det är temat för ett seminarium i Almedalen den 2 juli, med bland andra Sabine Sten, professor i osteologi.

Sabine Sten är professor i osteologi vid Uppsala
universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

Vad har ni kommit fram till när det gäller benhälsan på forntiden?
– Vi har undersökt gotländska individer. Det är dels fynd från stenåldern i Aivide, som har jättebra bentäthetsvärden och dels fynd från den medeltida befolkningen i Visby. De har också bättre värden än dagens, men inte så bra som på stenåldern.

– Projektet har pågått sedan 2009 så vi har ett stort material. Vi gör det arkeologiska arbetet här på institutionen och bentäthetsmätningar på Visby lasarett.

Vad handlar seminariet om?
– Vi ska berätta om våra olika undersökningar av hur man levde som jägare och samlare under stenåldern. Läkare ska prata om den förändrade miljön, livsstilen och kosten idag. Sverige och Norge ligger i topp i världen idag när det gäller sjukdomen osteoporos. Hälften av alla svenska kvinnor och en fjärdedel av alla män drabbas av minst en osteoporosfraktur under sin livstid, som kan leda till nedsatt funktionsförmåga och även kan förkorta livet.

Hur går forskningen till?
– Vi har mätt bentätheten med hjälp av DXA-mätningar, i samarbete med Visby lasarett, för att kunna jämföra med dagens värden. Hittills har vi undersökt uppemot femhundra arkeologiska individer. Det är generöst av Region Gotland som har stött samarbetet och ställt upp med tekniken och läkarnas intresse är också stort. Vanligtvis ser läkarna bara skelettet, på röntgen och vid operation. Här får de se hela benet utan mjukdelar, och kan upptäcka saker som de annars inte ser via röntgen.

Kan vi lära oss något av livsstilen på forntiden?
– Stenåldersmänniskorna jagade och samlade sin föda. Utomhusvistelse är jättebra för skelettet, och bidrar till både D-vitamin och kalciumbildning. Rörligheten är viktig. Idag rör sig barn inte som man ska, skolorna tar bort gymnastiken och de sitter mycket framför datorn. Det kommer tyvärr troligen att visa sig i framtiden med ökad benskörhet.

– Osteoporos kan ju också bero på sjukdomar som går i arv. Vi kvinnor drabbas mest, när vi kommer i klimakteriet så tappar vi sakta bentätheten. Det gäller att motverka det, till exempel genom att hoppa hopprep. Skelettet vill ha studs!

Vet vi vilken kost de åt?
– Vi har gjort isotopanalyser som visar om en individ levt av mest av landlevande djur eller av marin kost som säl och fisk. I Aivide åt man mycket protein från grisar, men vi har svårt att avgöra om det är tamgrisar eller vildsvin. De åt mycket marin föda också, det har hittats tonvis med ben, som visar att de har harpunerat säl och fiskat.

– På medeltiden åt de mycket rovor, odlade och bakade på mjöl, vilket ledde till att de fick mycket karies. Det är en skillnad mellan jägare och samlare under stenåldern och bondesamhället, att karies ökar efter att människorna blev bönder under yngre stenåldern.
---

Fakta

Seminariet Skeletthälsa och levnadsvanor under 5000 år arrangeras 2 juli under Almedalsveckan av Uppsala universitet Campus Gotland, i samverkan med Karolinska institutet och Region Gotland.

Läs mer

 

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten