Nytt europeiskt samarbete inom speldesign

1 juni 2018

Institutionen för speldesign är värd för första europeiska mötet inom organisationen "Higher Education Video Game Alliance". På bilden institutionens lokaler i Visby.

7-8 juni är institutionen för speldesign på Campus Gotland värd för det första europeiska symposiet för högre utbildningar inom organisationen "Higher Education Video Game Alliance".

Organisationen "Higher Education Video Game Alliance" (HEVGA) kommer att ha sitt första möte utanför Nordamerika på Campus Gotland. HEVGA startade som en sammanslutning av lärosäten med spelutbildning i USA och Kanada men institutionen för speldesign undersökte möjligheterna för fler länders spelutbildningar att vara med. 
– Uppsala universitet gick med 2014 och sedan har antalet lärosäten utanför Nordamerika ökat och nu är många lärosäten i Europa med i HEVGA, säger Hans Svensson, ställföreträdande prefekt på institutionen för speldesign.

Utbyte för ökad kvalitet

Genom att antalet europeiska lärosäten har ökat inom HEVGA har organisationen nu initierat ett första symposium för att de europeiska företrädarna ska kunna träffas och lära av varandra.
– Vi har i huvudsak två mål med symposiet. Det första är att lära av varandra framför allt inom utbildning men också forskning. En viktig fråga inom spelutbildning är hur man hittar en lyckosam balans mellan akademisk utbildning och de mer kreativa, färdighetsbetonade inslagen. Det andra målet med symposiet är att öka antalet studentutbyten inom spelutbildning mellan europeiska lärosäten.

Det har traditionellt sett inte funnits så stort samarbete mellan spelutbildningar på olika lärosäten trots att andra högskoleutbildningar har haft kontakt och samarbeten länge.
–  Man kommer att öppna sig för varandra ju mer akademiska spelutbildningarna blir, precis som i andra akademiska discipliner. Det är nyttigt med den här typen av konferenser, till exempel för att se hur den egna utbildningen står sig i förhållande till andra utbildningar, i bästa fall kan man upptäcka att man ligger några steg före.

---

Läs mer

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten