Medaljer från Kungen

8 juni 2018

Kungen har beslutat tilldela Uppsala universitets rektor Eva Åkesson respektive Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap, H.M. Konungens medalj.

Uppsala universitets rektor Eva Åkesson.
Foto: David Naylor

Uppsala universitets rektor Eva Åkesson tilldelas H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band för "förtjänstfulla insatser inom svenskt universitetsväsende".

Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap särskilt litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, tilldelas H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band.

H.M. Konungens medalj från 1800-talets förra hälft tilldelas för särskilda förtjänster, samt för förtjänstfullt arbete inom Kungl. Hovstaterna.

Medaljerna kommer delas ut vid en ceremoni på Drottningholms slott den 12 juni.

---

Läs mer

Medaljförläningar 6 juni 2018 (extern webbsida)

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten