Masterprogram i digital humaniora startar 2019

13 juni 2018

Hösten 2019 startar ett masterprogram i digital humaniora med inriktning mot digitalt kulturarv. Programmet kommer ges på engelska och vara öppet för svenska och internationella studenter.

Digital humaniora är ett tvärvetenskapligt forskningsområde i gränslandet mellan informationsteknologiska och humanistiska perspektiv. De senaste decennierna har det växt fram nya digitala verktyg som medger att empiriskt materialet som används inom humaniora kan och har digitaliserats.
– Digital humaniora är ett perspektiv eller angreppssätt som man använder inom olika humanistiska discipliner, säger Åse Hedemark, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen för ABM på Uppsala universitet.

Digital humaniora handlar dels om digitala metoder för humanistisk forskning dels om inriktning mot digitala material, företeelser och medier.
–  Med de nya förutsättningarna behövs det ett masterprogram som ger kunskaper i hur material kan digitaliseras och utforskas. Men det behövs också ett kritiskt perspektiv som ställer frågan vad som händer med materialet när det digitaliseras,

Kunskaper i digital humaniora efterfrågat

Det finns en stor efterfrågan från kulturarvssektorn för personal med djupa kunskaper i digital humaniora.
– Kulturarvsinstitutioner och andra organisationer som arbetar med digitalt material behöver personal med kompetens och kritiska färdigheter inom digital humaniora. Om man har en kandidatexamen inom ett humanistiskt ämne kan man med fördel gå det här programmet för att fördjupa sig i olika digitala aspekter samtidigt som man kan utveckla sitt disciplinära perspektiv.

Masterprogrammet i digital humaniora på 120 hp beräknas starta höstterminen 2019 med första ansökan våren 2019. Det kommer att ges på engelska och vara öppet för svenska och internationella studenter.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten