Uppsala universitet startar masterprogram i speldesign

14 juni 2018

Höstterminen 2019 startar masterprogrammet i speldesign vid Uppsala universitet. Programmet kommer att ges på engelska vid Campus Gotland.

Spelbranschen är en viktig bransch för Sverige, den har växt kraftigt och förutspås fortsätta växa under kommande år. Samtidigt finns det ett behov inom branschen av medarbetare med en djupare kunskap och analysförmåga av spel än vad som är möjligt att lära sig på ett kandidatprogram. Men det finns idag begränsat med utbildning på avancerad nivå i speldesign. Hösten 2019 startar därför Uppsala universitet en masterutbildning i speldesign.

Ämnet speldesign kombinerar element från humaniora, samhällsvetenskap, teknik och konst. Masterprogrammet i speldesign kommer att fördjupa studenternas kunskaper i hur de tvärvetenskapliga elementen samspelar.

Masterprogrammet i speldesign på 120 hp kommer ges på engelska och beräknas starta höstterminen 2019 med ansökan våren 2019.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten