Flexibelt humanioraprogram startar hösten 2019

19 juni 2018

Från hösten 2019 kommer Uppsala universitet erbjuda ett humanioraprogram med valfrihet för studenterna att själva välja kurser från universitetets utbud.

Uppsala universitet har ett stort utbud fristående kurser inom humaniora men det är idag vanligare att studenterna söker program än väljer olika fristående kurser för att skräddarsy en examen. Uppsala universitet startar höstterminen 2019 ett flexibelt humanioraprogram för att göra det enklare för studenterna att studera och ta en examen inom humaniora.
– Humanioraprogrammet blir som en inramning för att studenterna ska ha lättare att bygga sin egen examen. Genom programmet kan vi också erbjuda studenterna färdighetskurser, säger Karin Hassan Jansson, lektor vid historiska institutionen och en av initiativtagarna till programmet.

Första terminen är en djupdykning i vad humaniora är, har varit och kan bli. Den har också fokus på färdigheter som är viktiga både i samhället och för studierna, som till exempel att läsa och analysera stora mängder information och att kommunicera och presentera i skrift och tal.
– Vi behöver personer i samhället som kan detta men det är färdigheter som är lite i kris idag och det här blir ett program där man lär sig det.

Det nya humanioraprogrammet består av en första termin med obligatoriska kurser, sedan väljer studenterna ämnen och kurser utifrån egna intressen. Studenterna kommer också att kunna välja en programspecifik avslutande termin med praktikkurser, färdighetskurser och tvärvetenskapliga kurser.

Humanioraprogrammet förenar valfriheten för studenterna att välja ämne och inriktning med ett sammanhållet studiesocialt sammanhang med goda möjligheter till studievägledning, praktik och färdighetskurser.
– Sista terminen ska studenterna stå med ena benet utanför det akademiska livet. De kommer att vidareutveckla färdigheter och kunskaper de skaffat sig inom sina respektive ämnen men arbeta med saker som det finns intresse av utanför akademin. Det kommer också finnas möjlighet till praktik.

Humanioraprogrammet (180 hp) beräknas starta höstterminen 2019 med första ansökan våren 2019.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten