Sju projekt får anslag i EU:s program för forskarmobilitet

26 juni 2018

Intresset för EU:s program för forskarmobilitet är stort. 60 projekt från Uppsala universitet deltog i årets utlysning där sju projekt beviljades medel.

Sju forskningsprojekt vid Uppsala universitet har beviljats anslag i årets omgång av EU:s program för forskarmobilitet som framför allt riktar sig till doktorander, Marie Skłodowska-Curie Actions - Innovative Training Networks (MSCA - ITN). Hela 60 projekt från Uppsala universitet deltog i årets utlysning.
– Det är roligt att så många är intresserade och vill söka. Det här är ett attraktivt program och man kan säga att det handlar om en form av europeisk doktorandutbildning, säger Anders Jonsson, EU-handläggare vid planeringsavdelningen.

Beviljandegraden vid Uppsala universitet ligger i år på 12 procent.
– Det kan låta lite, men för det här programmet är det ett mycket bra resultat. Det är väldigt hög konkurrens och den genomsnittliga beviljandegraden totalt sett är 8 procent, säger Anders Jonsson.
Inom hela EU har 1 461 projekt beviljats medel i årets utlysning. Anslagen sträcker sig över fyra år och ligger på mellan 300 000 till en miljon euro.

Cecilia Persson, professor vid institutionen för teknikvetenskaper, har fått anslag till forskningsprojektet Nu-Spine. Hon är också koordinator för de partneruniversiteten och företag som deltar i arbetet.
– Det här betyder jättemycket. Det är ett stort projekt med 15 doktorander vid tre universitet och tre företag i Europa som vi ska koordinera. Ytterligare tre partners är också involverade från klinik och industri, säger hon.

Målet är att utveckla bättre material och implantat för ryggen och arbetet sker i nära samarbete med industrin. Några bakomliggande faktorer till att just Nu-Spine fick anslag var projektets forskningskvalitet och det upparbetade samarbetet mellan partneruniversiteten, tror Cecilia Persson:
– Vi fick högsta betyg avseende vetenskaplig excellens i utvärderingen. Vi har också pågående samarbeten och är överens om hur arbetet ska gå till.
Just nu förbereder de rekryteringen av de doktorander som ska ingå i projektet för att kunna dra igång den första januari 2019.

Josefin Svensson

 

Forskare och projekt som tilldelats medel i Marie Skłodowska-Curie Actions - Innovative Training Networks 2018:

  • Louise von Essen, institutionen för kvinnors och barns hälsa: ENTWINE
  • Terje Falck-Ytter, institutionen för psykologi: SAPIENS
  • Karl-Johan Lindholm, institutionen för arkeologi och antik historia: TerraNova
  • Taija Makinen, institutionen för immunologi, genetik och patologi: V.A. Cure
  • Cecilia Persson (som också koordinerar projektet), institutionen för teknikvetenskaper: NU-SPINE
  • Stina Syvänen, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap: PET-AlphaSy
  • Maria Tenje, institutionen för teknikvetenskaper: EUROoC

 

Fakta

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) är EU:s program för forskarrörlighet. Det stödjer forskares karriärutveckling och ska samtidigt ge möjlighet till en lämplig balans mellan arbetsliv och familjeliv. Rörlighet är ett centralt krav i MSCA. Forskare får finansiering på villkor att de flyttar från ett land till ett annat för att bredda eller fördjupa sin kompetens.

Programmet är indelat i fyra olika varianter beroende på var i karriären forskaren befinner sig. Innovative Training Networks (ITN) riktar sig framför allt till doktorander där 70 procent av deltagarna i projekten ska vara doktorander.

 

 

 

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten