Hög kvalitet på utvärderade forskarutbildningar

27 juni 2018

Samtliga hittills utvärderade forskarutbildningar vid Uppsala universitet har fått omdömet "hög kvalitet".

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderar under 2017-2022 en fjärdedel av alla forskarutbildningsämnen i Sverige. Det är första gången forskarutbildningar utvärderas nationellt och det är en del i det nya utvärderingssystemet som startade 2017. Sedan starten av det nya systemet har åtta forskarutbildningsämnen vid Uppsala universitet utvärderats, samtliga med omdömet "hög kvalitet". Omdömet ges på en tvågradig skala med omdömena "hög kvalitet" eller "ifrågasatt kvalitet".

De åtta utvärderade forskarutbildningsämnena vid Uppsala universitet är: etik, datavetenskap, historia, konstvetenskap, nationalekonomi, pedagogik, psykologi och religionshistoria.

Under 2018 utvärderas forskarutbildningen i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet av UKÄ.

---

Läs mer

Utvärderingar av forskarutbildning (extern länk)

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten