Pris till avhandling om dokumentering av datorspelsgemenskaper

20 augusti 2018

Olle Sköld, institutionen för ABM, har fått pris för sin avhandling "Documenting Videogame Communities".

Olle Sköld har fått priset "The ProQuest Doctoral Dissertation Award" som delas ut av organisationen "The Association for Information Science & Technology" (ASIS&T). I motiveringen står bland annat att "den extremt höga kvaliteten på hans forskning visas tydligt genom att de ensamförfattade artiklarna som ingår i avhandlingen har publicerats i de mest framstående tidskrifterna inom området, tidskrifter som många seniora forskare aldrig har lyckats publicera sina artiklar".

Priset delas ut för att uppmärksamma framstående doktorander vars forskningsbidrag signifikant bidrar till att förstå olika aspekter av informationsteknik.

Olle Sköld kommer att motta priset vid ASIS&T årliga möte i Vancouver, Kanada, 10-14 november.

---

Läs mer

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten