Textila berättelser om politiskt våld och motstånd

6 september 2018

Väggbonaden "Dansa Cueca ensam" från Chile (beskuren). Cueca är en chilensk dans som representerar romansens olika stadier och dansas traditionellt i par.

På Fredens Hus, Uppsala slott, pågår en utställning med textila väggbonader från hela världen. Väggbonaderna beskriver våld, orättvisor och förtryck och har blivit en väg till kunskap om berättelser om politiskt våld och motstånd.

– De textila uttrycken har varit ett sätt att hålla sanningen levande, berättar Roland Kostić, lektor vid Hugo Valentin-centrum vid Uppsala universitet och initiativtagare till utställningen.

Roland Kostić forskar bland annat på våldets effekter på människor och har i det arbetet tagit initiativet till utställningen.

– Utställningen är början på en diskussion, både för de som varit utsatta, övriga som ser utställningen och forskare.

Broderade säckvävar


"Hungerstrejkande" från Chile (beskuren). En vid första
anblicken ganska harmoniskt bild men Ayuno betyder
"fastande" eller "hungerstrejkande".
Foto: Martin Melaugh/Conflict Textiles

Väggbonaderna är inlånade från samlingen "Conflict Textiles" och delar är tidigare visade på två utställningar i Storbritannien. Väggbonaderna är speciella broderade säckvävar, så kallade arpilleras, från Chile, Mexiko, Nordirland, Sydafrika, Katalonien, Colombia, Zimbabwe och Tyskland. Väggbonaderna har olika textila berättelser om erfarenhet av förlust, solidaritet och motstånd i samband med kränkningar av mänskliga rättigheter, konflikter och folkmord.

– Det var kvinnor i Chile som började med väggbonaderna för att hålla sanningen levande när militärjuntan förbjöd alla att berätta vad som hände.

Det finns väggbonader med tortyrmotiv, hungerstrejk, drönare och mycket annat.

Varför en utställning med textila berättelser?

– Ett problem i dagens mediaklimat är att det oftast bara är utvalda representanter vars historia berättas. Den vanliga människans berättelse försvinner ofta. Oftast har det varit beslut av män som har lett fram till folkmord, terror och våld. Beslut vars konsekvenser drabbar inte minst kvinnor men just kvinnornas historia försvinner ofta. Textilierna är ofta gjorda av kvinnor och är därför ett viktigt sätt att lyfta fram berättelser om våld och konflikt.

Bidra till utställningen och forskningen

Olika föreningar och organisationer kommer att bjudas in och på olika sätt bidra medan utställningen pågår. Men förhoppningen är även vanliga besökare ska bidra till kunskapen på olika sätt.

– Vi hoppas besökare ska inspireras att förmedla saker de varit med om eller göra något om de känner sig berörda av utställningen. Vi vill skapa ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte som inte bara är akademisk, samtidigt som diskussionen bidrar till forskningen.

Forskarna vid forskningsnoden Konflikt och metod planerar en forskningskonferens i november med utgångspunkt i utställningen och de berättelser som förhoppningsvis kommer fram i samband med utställningen.

---

Fakta

Utställningen "Stitched Voices" pågår på Fredens Hus, Uppsala slott, 29 augusti 2018–21 april 2019.

Väggbonaderna är inlånade från samlingen "Conflict Textiles" .

Utställningen visas i samarbete med

Läs mer

Information om utställningen "Stitched Voices"

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten