Kritiska samtal i Humanistiska teatern

13 september 2018

Fotografi på Humanistiska teatern fotograferat på kvällen utifrån.

18 september startar en serie med kritiska samtal öppna för allmänheten i Humanistiska teatern.

Humanistiska teatern öppnar nu portarna för alla. 18 september är det premiär för en serie kritiska samtal i Humanistiska teatern om olika dagsaktuella samhällsfrågor.

Humanistiska teatern byggdes för att vara en mötesplats för bildning och nytänkande med det öppna kritiska samtalet som utgångspunkt. Teatern öppnade 2017 och används flitigt inom undervisning och forskning. Nu har turen kommit att bjuda in alla intresserade till kritiska samtal.

Dagsaktuella samhällsfrågor

– Vi vill bjuda in och välkomna allmänheten till Humanistiska teatern genom samtal i dagsaktuella frågor där forskare inom humaniora och samhällsvetenskap har mycket att tillföra samhällsdebatten, säger Anna Singer, ställföreträdande vicerektor och samverkansrepresentant för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Serien inleds med temat "Den forskande aktivisten – Samverkan, aktivism och forskningens integritet". Utgångspunkten i samtalet är riskerna och möjligheterna med aktivistiska forskare och kraven på samhällsrelevans.

Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, öppnar samtalet. Moderator är Henrik Berggren, doktor i historia och författare och i samtalet deltar Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt Uppsala universitet och Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Södertörns högskola och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier.

Varför samtalsformen?

– Kritiska samtal är en plats för det fria ordet och den gränslösa dialogen och har en väsentlig funktion för att komma närmare lösningar på viktiga samhällsfrågor. Det är därför viktigt för samhället att vi har kritiska samtal som inte är debatter som någon ska "vinna".

Kommande samtal

Förutom samtalet 18 september kommer det under hösten två samtal till. Ett om politisk tolerans och ett om religion, stat och politik.

Samtalsserien finansieras av de sponsormedel som har kommit in från de privatpersoner, företag och organisationer som har sponsrat en stol i teatern.

 

---

Läs mer

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten