Energieffektivisering i historiska byggnader diskuteras i Visby

24 september 2018

Sista veckan i september samlas kring 200 forskare och praktiker från hela världen i Visby för att diskutera möjligheter och utmaningar vad gäller energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader. Dessa frågor ingår i forskningsprogrammet Spara och bevara, som pågått i tolv år och avslutas vid årsskiftet.

Det byggda kulturarvet behöver både bevaras och brukas. För att kunna fortsätta använda äldre kulturhistoriskt värdefulla byggnader behöver de värmas upp på ett sätt som gör dem möjliga att använda utan att samtidigt förstöra eller förvanska byggnaden. Denna uppvärmning måste också ske på ett miljömässigt hållbart sätt.

Det här är frågor som man arbetat med inom Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara, som avslutas vid årsskiftet. Forskningsprogrammet har pågått under tre fyraårsperioder och har koordinerats av ämnet Kulturvård vid Uppsala universitet Campus Gotland.

Forskare och praktiker samlas i Visby

Sista veckan i september samlas upp mot 200 forskare och praktiker från hela världen i Visby för att diskutera möjligheter och utmaningar vad gäller energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader.

Den 25 september arrangerar  Energimyndigheten och Uppsala universitet en nationell konferens med presentationer av fjorton svenska projekt inom  Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
 
Den 26-27 september arrangerar Uppsala universitet, Energimyndigheten och Riksantikvarieämbetet den internationella konferensen Energy Efficiency in Historic Buildings EEHB2018. Sextio vetenskapliga artiklar inom olika områden kommer att presenteras. Artiklarna spänner över ett brett register, allt ifrån tekniska lösningar till kulturhistoriska värden.  
 
– De här konferenserna visar att Sverige och Uppsala universitet Campus Gotland har en ledande roll inom utvecklingen av detta område. Genom den forskning som skett inom ramen för Spara och bevara, både här och på andra lärosäten, vet vi nu mer om hur vi ska kunna värma upp våra äldre byggnader på ett skonsamt och effektivt sätt, säger Tor Broström, professor i kulturvård vid Uppsala universitet och huvudansvarig för båda konferenserna.

---
 
Läs mer:

Spara & bevaras programkonferens

 

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten