Bidrag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

22 oktober 2018

Riksbankens jubileumsfond har beslutat vilka som får bidrag i årets utlysning för treåriga projekt, längre program och infrastrukturprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap.

Totalt får 50 projekt, tre längre program och åtta projektstöd till infrastruktur bidrag. Uppsala universitet får bidrag till 14 projekt och två infrastruktursatsningar.
– Vi har nu under många år satsat omkring tre fjärdedelar av den totala budgeten för forskningsfinansiering på forskningsfrågor som forskarna helt fritt definierar. Det finns en styrka i att forskarnas nyfikenhet är den främsta drivkraften i kunskapsutvecklingen säger Göran Blomqvist, vd för Riksbankens jubileumsfond, i ett pressmeddelande.

Bidrag till projekt vid Uppsala universitet:

 

Bidrag till infrastruktur för forskning vid Uppsala universitet:

 

Samtliga beviljade projekt, program och infrastrukturprojekt finns på www.rj.se (välj år 2018 och stödform).

 

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten