Bidrag till forskning inom utbildningsvetenskap

1 november 2018

Vetenskapsrådet har beslutat om bidrag inom utbildningsvetenskap. Totalt beviljas knappt 167 miljoner kronor för åren 2018-2022. Av totalt 245 ansökningar beviljas 36 projekt.

Bidrag från Vetenskapsrådet har beslutats inom följande utlysningar:

  • Projektbidrag
  • Nätverksbidrag
  • Forskarskolor för lärare och förskollärare

Uppsala universitet får 5 projektbidrag:

Jonas Almqvist, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier: Komparativ didaktik och professionell utveckling för lärare

Kajsa Bråting,institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier : Införande av programmering i skolans matematik -  när algebraiskt tänkande interagerar med datalogiskt tänkande

Anna Danielsson, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier: De oväntade naturvetarna: En studie av vad som möjliggjort för studenter från underrepresenterade grupper att fortsätta till högre naturvetenskaplig utbildning

Jakob Evertsson, historiska institutionen: Skolinspektionen och implementeringen av folkskolan i Sverige, 1861-1930

Maria Hedefalk, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier: Förskoledidaktiska modeller för undervisning för hållbar utveckling

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten