Bidrag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

5 november 2018

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2018. Totalt beviljas nästan 730 miljoner kronor för åren 2018–2024. Uppsala universitet får nära 144 miljoner kronor till 28 projekt.

Av totalt 1 078 inkomna ansökningar har 138 beviljats bidrag.

Besluten omfattar:

  • projektbidrag
  • bidrag till forskningsmiljö
  • projektbidrag för forskning om jämlika villkor
  • projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar

 

Uppsala universitet får 24 projektbidrag. Av 828 inkomna ansökningar har 105 beviljats bidrag. De fem projekt vid Uppsala universitet som får störst bidrag är:

  • Patricia Mindus: Kontributivism – Om praktikerna, debatterna och attityderna kring att grunda inkludering i demokratin på ekonomiska bidrag. 5 968 000 kr
  • Tomislav Dulic: Paralella narrativ, konfliktfylld historia: historiebruk om andra världskriget på Västra Balkan, 1989–2018. 5 876 000 kr
  • Fredrik Åhs: Hur påverkar genetisk risk för psykiatrisk sjukdom genuttryck och hjärnfunktion vid stress? 5 7000 000 kr.
  • Karin Lindelöf: Super-extra-mega-ultralopp: Deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen. 5 700 000 kr
  • Margaret Hunt: På spaning efter kunskap om världen. Skandinaviska resenärer till sjöss 1650–1810. 5 684 000 kr

 

Läs mer om alla bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap från Vetenskapsrådet.

 

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten