Hotet mot demokratin tema för årets Forsskålsymposium

14 november 2018

Hoten mot demokratin kommer från olika håll, från antidemokratiska regimer såväl som från radikala grupper och ideologier. Vilka är hoten mot demokratin och hur allvarliga är de? Hur kan demokratin främjas och förstärkas? Dessa frågor är temat för årets Forsskålsymposium vid Uppsala universitet.

2018 års hedersföreläsare är Heléne Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet. Hennes föreläsning har rubriken "Våldsbejakande extremism och hotet mot den rådande ordningen: historiskt och idag".

Föreläsningen följs av ett panelsamtal under ledning av Ulrika Knutson, journalist och före detta ordförande i Publicistklubben.

Paneldeltagande är:
Eli Göndör, författare och filosofie doktor i islamologi
Isobel Hadley-Kamptz, journalist
Ingrid Helmius, lektor i juridik vid Uppsala universitet
Amir Rostami, filosofie doktor i sociologi och forskare vid Stockholms universitet
Willy Silberstein, journalist och före detta ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

Tid: 29 november, kl. 13:15-16:00
Plats: Auditoriet, Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala
Gratis inträde, öppet för allmänheten.

---

Fakta

Peter Forsskål (1732–1763) var filosof, nationalekonom, orientalist och botanist. Han räknas som en av Linnés lärjungar och avled år 1763 under en vetenskaplig expedition till det som idag är Jemen. Forsskål har beskrivits som den ende egentlige upplysningsfilosofen i Sverige. Mest känd för eftervärlden har Forsskål blivit för sin avhandling ”Tankar om den borgerliga friheten” som han gav ut under kuppartade former 1759.

Arrangörer: Uppsala Forum, Uppsala universitet och Juridiska institutionen uppmärksammar genom ett årligt återkommande Forsskålsymposium Forsskåls gärning och idéer. Inom ramen för symposiet ges varje år en Forsskålföreläsning på ett tema som ligger Forsskåls gärning nära.

Läs mer

För det fria ordet i vår samtid – läs mer om Forsskål och tidigare års symposier

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten