Två ERC Consolidator Grants till Uppsala universitet

5 december 2018

Åtta forskare vid svenska lärosäten får bidrag i Europeiska forskningsrådets (ERC) utlysning av Consolidator Grants 2018. Två av dessa är Thijs Ettema vid institutionen för cell- och molekylärbiologi och Isto Huvila vid institutionen för ABM (arkiv, bibliotek och museer).

ERC Consolidator Grant riktar sig till forskare som nyligen startat en forskargrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare. Den sökande ska ha potential att bli världsledande inom sitt fält.

Totalt 291 europeiska toppforskare får dela på de 573 miljoner euro som delas ut inom ERC Consolidator Grants 2018. Bidragen är en del av forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020.

Flest bidrag får forskare i Storbritannien (55), Tyskland (38), Frankrike (32) och Schweiz (29).

Här är de två bidragen till Uppsala universitet:

  • Thijs Ettema: Exploring Asgard archaea to illuminate the prokaryote-to-eukaryote transition
  • Isto Huvila: CApturing Paradata for documenTing data creation and Use for the Esearch of the future

 

---

Fakta:

Det europeiska forskningsrådet, ERC, etablerades 2007 och är den första europeiska anslagsgivaren för excellenta forskare i Europa. Varje år väljer man ut, och delar ut bidrag till, de allra bästa och kreativa forskarna. ERC delar ut tre typer av bidrag: Starting Grants, Consolidator Grants och Advanced Grants. En fjärde typ av bidrag – Synergy Grants – har lanserats 2017.

 

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten