"Samtalsserie uppskattad av publiken"

5 februari 2019

Anna Singer, ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Under hösten 2018 genomfördes tre samtal mellan forskare och med publiken i olika angelägna samhällsfrågor. Samtalsserien fortsätter nu under våren 2019, vi kontaktade Anna Singer, ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, som är ansvarig för samtalsserien för att få veta mer.

Hur gick höstens samtal i Humanistiska teatern?
– Samtalsserien gick enastående bra, det blev precis som vi hade hoppats! Bra och intresseväckande frågor som kunde belysas ur lite olika humanistiskt-samhällsvetenskapliga synvinklar. Väldigt bra medverkande och nästan fullsatt varje gång.

Har det varit uppskattat av publiken?
– Publiken har varit nöjd, det visar bland annat de enkäter vi har gjort vid utgången.
– De forskare som varit med har också varit väldigt nöjda. Det är inte så ofta vi som forskare får tillfälle att samtala med forskare från andra discipliner kring en fråga som vi har gemensamt. Jag tror också att samtalsformen känns lite annorlunda och positiv, ett utforskade av vad andra har för syn på saken utan att det handlar om att "vinna" en debatt. 

Hur är samtalen upplagda?
– Samtalet organiseras så att en inledare ger en presentation av frågan och hur man skulle kunna se på den. Sedan får två forskare från olika ämnen ge sin syn på frågan. En moderator leder samtalet mellan forskarna och tar med publiken i samtalet och det har varit väldigt uppskattat. Humanistiska teatern har varit en helt perfekt arena för ett sådant här samtal. Och den är ju faktiskt gjord för det!

Vilka samtal kommer vi få se under våren?
– Nu närmast 19 februari kommer det vara ett samtal om familjen som institution och om den är på väg att dö ut med titeln "Familjen - en föränderlig institution i utdöende". Övriga programmet för våren arbetar vi på som bäst.

Läs mer

Samtalsserien i Humanistiska teatern är öppen för alla intresserade. 19 februari är det samtal med titeln "Familjen - en föränderlig institution i utdöende". Dessutom planeras två ytterligare samtal 20 mars och 16 april. 20 mars är temat "Att döma med känsla – ett hot eller löfte för den demokratiska rättsstaten?".

Mer information om 16 april kommer läggas ut i Uppsala universitets kalendarium när programmet är klart.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten