Diplomatfruars politiska betydelse glöms ofta bort

7 mars 2019

Närbild på en mans och en kvinnas händer som skakar hand.

I många beskrivningar över internationella relationer och diplomati från 1900-talet saknas ofta den roll som kvinnorna hade. De var inte officiellt anställda men diplomatin byggde ofta på par som arbetade tillsammans.

– Om du är intresserad av hur internationella relationer och diplomati fungerade under 1900-talet kan du inte ignorera genusaspekten och vilken roll kvinnorna hade i diplomatin, säger Susanna Erlandsson, postdoktor i historia vid historiska institutionen.

Susanna Erlandsson har bland annat studerat Margaret van Kleffens som var fru till den nederländske utrikesministern Eelco van Kleffens under andra världskriget. Studien är en del i forskningsprojektet "Från vardagsrum till världspolitik. Diplomatisk kultur och politisk praktik 1940-1958" finansierat av Vetenskapsrådet.

Exempel från Nederländerna

– Margaret van Kleffens dagboksanteckningar visar hur hon på daglig basis hjälpte sin man att upprätthålla och utvidga sitt diplomatiska nätverk för att bygga diplomatiskt förtroende. Hon representerade också ibland Nederländerna själv.

Fotografi på Susanna Erlandsson framför en poerpointbild.
Susanna Erlandsson, postdoktor i historia,
presenterar sin forskning om Margaret van Kleffens
betydelse som diplomatfru under andra världskriget
för nederländska utrikesdepartementet i Haag.
Foto: Rimko van der Maar

Margaret van Kleffens arbetade också med att påverka Winston Churchills förhållande till Nederländerna genom hans fru Clementine Churchill. Men Margaret van Kleffens bidrag till Nederländernas utrikespolitik finns inte med i vanliga historiebeskrivningen.

– Författarna verkar utgå från att hennes roll var privat och inte politisk. Men man kan inte skilja på det personliga och det politiska umgänget om man vill förstå hur diplomatin fungerade.

Det diplomatiska systemet var baserat på att det var ett diplomatpar som arbetade tillsammans där diplomatfrun antogs vara opolitisk utan egen politisk agenda.

– Det gjorde det möjligt för diplomatfruarna att påverka saker subtilt och utföra känsliga ärenden samtidigt som det fanns en möjlighet att förneka den politiska betydelsen av vad de gjort och sagt.

Diplomatfruarna träder fram i andra källor

Men för att hitta diplomatfruarnas politiska betydelse måste man gå till andra källor än de officiella dokumenten på respektive utrikesdepartement.

– Kvinnorna träder ofta fram i till exempel personlighetsrapporter och dagböcker, men även i en del diplomatrapporter. Källor som inte alltid används av de som skriver historien över internationella relationer.

Fruarna bedömdes informellt

Diplomatfruarna var inte anställda och fick inte heller betalt, de utförde ett gratisarbete för utrikesdepartementet.
– Men de såg på sig själva som att de hade karriärer som diplomatfruar.

Diplomater utan rätt fru hade ofta svårt att göra diplomatkarriär.
– Det var jätteviktigt för en diplomat att ha en fru som kunde vara charmant och trevlig. Frun placerades till exempel alltid bredvid den politiskt viktigaste diplomaten på middagar och bjudningar och fungerade som mannens ögon och öron.

Att diplomatfruarna var centrala blir tydligt inte minst av hur utrikesdepartementen intresserade sig för vilka fruar deras diplomater hade.

– Ända fram till 60-talet var det till exempel vanligt med cocktailpartyn där blivande diplomater fick ta med sig sina fruar som bedömdes informellt.

 

Blogginlägg om forskningen (eng): Who was Margaret van Kleffens and why should we care? On gender blindness in diplomatic history

Publikation: Off the record: Margaret van Kleffens and the gendered history of Dutch World War II diplomacy

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten