Årets Hugo Valentinföreläsning: Doris Bergen föreläser om Förintelsen

2 april 2019

Doris Bergen är professor i förintelsestudier vid University of Toronto.

Doris Bergen är professor i förintelsestudier vid University of Toronto. Under sin Hugo Valentin-föreläsning vid Uppsala universitet den 10 april kommer hon att ha ett särskilt fokus på genus, sex och sexualitet under Förintelsen.

Doris Bergens föreläsning kommer att sprida nytt ljus över livet under Förintelsen genom ett fokus på genus, sex och sexualitet. Dessa temata dyker förvånansvärt ofta upp i mängder av källor, från överlevares vittnesmål över skrivna källor som uppstod i ghetton till nazisternas dokument. Ett beaktande av genus och sexualitet kan därför öka kunskapen om en rad viktiga aspekter av Förintelsen. Till dessa hör förövarnas bevekelsegrunder för att delta i våldsutövningen, eller hur de judiska offren försökte vidmakthålla en tillstymmelse till gemenskap, familjerelationer och värdighet.

Doris Bergen är Chancellor Rose and Ray Wolfe Professor of Holocaust Studies vid historiska institutionen och Anne Tanenbaum Centre for Jewish Studies, University of Totonto. Hon är författare och redaktör till fem böcker, senast War and Genocide: A Concise History of the Holocaust och Alltag im Holocaust: Jüdisches Leben im Großdeutschen Reich 1941–1945.

---

Fakta

Tid: 10 april kl. 17:15
Plats: Universitetshuset, sal IV (Biskopsgatan 3)
Arrangör: Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet

Läs mer

Hugo Valentin-centrum

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten