Årets pedagogiska pristagare

22 maj 2019

Anja Sandström får 2019 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci. Här gratuleras hon av prorektor Anders Malmberg.

Årets pedagogiska pristagare vid Uppsala universitet undervisar i ämnen kopplade till historia, freds- och konfliktkunskap, läkemedelskemi och informationsteknologi. Det fria pedagogiska priset tilldelas universitetslektor Katia Cejie vid juridiska institutionen för hennes förmåga att skapa ett positivt inlärningsklimat och få alla studenter att känna sig sedda.

De pedagogiska pristagarna nomineras av studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av rektor efter förslag från en beredningsgrupp som består av åtta lärare och åtta studenter. I år inkom 121 nomineringar.

Prisen delas ut i samband med professorsinstallationen i november. Prissumman är 20 000 kronor.

Pristagare och motiveringar:

Universitetslektor Lars M Andersson vid historiska institutionen har tilldelats 2019 års pedagogiska pris inom området för teologi, humaniora och utbildningsvetenskap.

Lars M Andersson är en mångsidig och uppskattad lärare som skapar ett positivt och jämställt lärandeklimat där alla studenter får komma till tals. Han både entusiasmerar och ställer höga krav på sina studenter. Han möter studenterna på deras nivå och utifrån deras behov och ger tålmodigt återkoppling med respekt för den enskilda individen. Därtill samverkar han framgångsrikt med det omgivande samhället.

Professor Isak Svensson vid institutionen för freds- och konfliktforskning har tilldelats 2019 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.

Isak Svensson undervisar på alla nivåer, från grundkurs till forskarutbildning, och har under många år spelat en aktiv roll i institutionens kursutveckling på masternivå. I sin undervisning använder Isak innovativa metoder som engagerar studenterna, med praktiska simuleringar av konflikt- och medlingssituationer. Han är en engagerad och öppen lärare som är uppskattad av sina studenter.

Universitetslektor Anja Sandström vid institutionen för läkemedelskemi har tilldelats 2019 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

Anja Sandströms lärargärning präglas av ett engagemang som uppskattas av såväl studenter som kollegor. Hon arbetar utifrån tydliga pedagogiska idéer, med en lyhördhet och vilja att anpassa utan att tumma på kvaliteten. Anja provar nya grepp, reflekterar över utfallet och delar med sig av sina erfarenheter. Studenterna vittnar om hur hon får dem att förstå ämnet läkemedelskemi på ett sätt som gör att kunskaperna sitter kvar långt efter kursen.

Universitetslektor Tobias Wrigstad vid institutionen för informationsteknologi har tilldelats 2019 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Tobias Wrigstad brinner för sin undervisning. Med pedagogisk förmåga och ämneskunskap inspirerar han sina studenter. Han utvecklar kontinuerligt sin pedagogik med målet att studenter ska ta eget ansvar för sitt lärande. Med innovativa undervisnings- och examinationsformer, entusiasm och lyhördhet främjar Tobias studenternas lärande och intresse för ämnet. Tobias delar dessutom generöst med sig av sina pedagogiska erfarenheter till kollegor.

Universitetslektor Katia Cejie vid juridiska institutionen har tilldelats 2019 års fria pedagogiska pris på temat ”Pedagogiska insatser för jämställdhet och lika villkor”.

Katia Cejie är en mångsidig och engagerad lärare som månar om varje student. Hon planerar kursupplägg och undervisningsformer i syfte att skapa en trygg studiemiljö och därmed främja jämställdhet, lika villkor och tillgänglighet för alla studenter. Genom sitt engagemang i en internationell masterkurs möter hon studenter från hela världen. Hon skapar ett positivt inlärningsklimat och får alla studenter att känna sig sedda, att våga utveckla sitt lärande och att ha roligt.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten