Mattias Lundberg invald i Kungl. Musikaliska akademien

23 maj 2019

Mattias Lundberg, professor vid institutionen för musikvetenskap, har valts in som ny ledamot i Kungl. Musikaliska akademien.

Vid Kungl. Musikaliska akademiens sammankomst den 21 maj invaldes tre nya svenska ledamöter och fem nya utländska ledamöter. En av de nya ledamöterna är Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet.

Kungl. Musikaliska akademien instiftades av Gustav III år 1771. Idag är Akademien en fristående institution som förenar tradition med ett aktivt engagemang i dagens musikliv.

 

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten